Zarządzanie zgodnością

PROZAP Sp. z o.o. wdrożyła szereg dokumentów składających się na system Zarządzania Zgodnością.

Wśród wypracowanych uregulowań, które całościowo składają się na system Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo miedzy innymi:

PROZAP Sp. z o.o. ustanawia system powiadamiania o nieprawidłowościach. Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

Koordynator ds. Zarządzania Zgodnością
Mail: sygnalista@prozap.com.pl
Tel: +48 81 473 1605; 601 612 942
lub na adres Spółki:
PROZAP Spółka z o.o.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

PROZAP Sp. z o.o. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.