Nadzory, szkolenia i odbiory
  • Udział w Radach Technicznych, Komisjach Odbiorowych dokumentacji projektowej
  • Nadzory autorskie w zakresie wykonanej dokumentacji (budowa obiektów i instalacji, rozruchy i testy odbiorowe)
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów i instalacji