Zarządzanie budową i zastępstwo inwestycyjne

W ramach kontraktu na zarządzanie budową lub zastępstwo inwestycyjne, zadaniem PROZAP-u jest reprezentowanie inwestora w negocjacjach z władzami lokalnymi, podwykonawcami i dostawcami oraz nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego we wszystkich aspektach.

Zakres prac PROZAP-u przy umowie o zastępstwo inwestycyjne lub zarządzanie budową obejmuje zwykle:

  • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej lub zarządzanie podwykonawcami dokumentacji
  • Zarządzanie dostawami, z uwzględnieniem przygotowania zapytań i koordynacji akcji przetargowej
  • Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji / podwykonawcy robót budowlanych i nadzór nad budową
  • Udział w próbach i odbiorach w imieniu inwestora