Realizacje „pod klucz”

Realizacja inwestycji z udziałem GRI (zwana także „pod klucz”) jest powszechnie preferowaną formą współpracy w ramach stosunkowo złożonych projektów, zdejmującą z barków inwestora konieczność sprawowania bezpośredniej kontroli nad wszystkimi aspektami inwestycji. Inwestor określa jedynie swoje wymagania techniczne i funkcjonalne, budżet i oczekiwany czas realizacji, a rolą GRI jest zadbać o to, by dokumentacja była spójna i kompletna, urządzenia zgodne z wymaganiami, budowa dobrze zorganizowana, aby utrzymać terminy i najwyższe standardy bezpieczeństwa, podwykonawcy wywiązali się ze swoich obowiązków, a wybudowana instalacja przeszła pomyślnie testy i została oddana do użytkowania.

W ramach umowy GRI, PROZAP oferuje między innymi następujące usługi:

 • wybór odpowiedniej technologii
 • koncepcje programowo-przestrzenne
 • opracowanie wymaganej dokumentacji oraz współpraca z władzami lokalnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Projekt Budowlany
 • Projekt Podstawowy
 • Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach
 • Budowa (Podwykonawca robót budowlanych)
 • Nadzory
 • Dostawa aparatów i urządzeń
 • Rozruch i oddanie do użytkowania
 • Instrukcje obsługi i szkolenie załogi
 • Dokumentacja powykonawcza