Police

PROZAP Sp. z o.o. Oddział w Policach powstał 29 stycznia 2020 z połączenia spółek PROZAP Sp. z o.o. i KONCEPT Sp z o.o.

KONCEPT Spółka z o.o. utworzona została przez Zakłady Chemiczne Police S.A. w listopadzie 2001 roku poprzez wydzielenie ze swojej struktury organizacyjnej biura projektowo – konstrukcyjnego działającego 25 lat.

Firma zatrudnia 35 osób, stanowimy zgrany kolektyw projektantów z wieloletnią praktyką zawodową oraz młodych absolwentów szkół wyższych. Wykonujemy kompletne, wielobranżowe projekty dla instalacji produkcyjnych w przemyśle chemicznym.

Naszym zleceniodawcom udzielana jest wszelka pomoc zarówno w rozwiązywaniu problemów dotyczących pracujących instalacji, jak również ich modernizacji. Zapewniamy nadzór nad realizowanymi zadaniami oraz kierowanie projektami a także prowadzenie spraw formalnych zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych.

Mamy w swoim dorobku największe i bardzo odpowiedzialne aplikacje w północnej części Polski.