Analizy i usługi przedinwestycyjne
  • Badania rynku i studia wykonalności
  • Program funkcjonalno – użytkowy
  • Opracowanie zapytań ofertowych na dostawę technologii
  • Ocena technologii w tym ocena porównawcza różnych technologii i negocjacje kontraktowe z dostawcą technologii
  • Przygotowanie załącznika technicznego na dostawę wybranej technologii
  • Przygotowanie i przeprowadzenie Inicjujących Konferencji Projektowych oraz roboczych spotkań w imieniu Zamawiającego z dawcami technologii i dostawcami kluczowych urządzeń
  • Inwentaryzacja placu inwestycji i istniejących instalacji i obiektów naziemnych
  • Wykonanie pomiarów geodezyjnych
  • Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich