O nas

PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, posiadające 50-letnie, udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów, np.:

 • amoniaku
 • mocznika
 • AdBlue
 • saletry amonowej
 • siarczanu amonu
 • kwasu siarkowego i azotowego
 • melaminy
 • kaprolaktamu
 • TDI

i innych

Firma specjalizuje się również w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna), czy NOx z wytwórni kwasu azotowego.

PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz”.

Firma zatrudnia 120 osób z ponad dziesięcioletnim stażem zawodowym.

PROZAP, jako pierwsze biuro projektów w Polsce, wprowadził (w 1993 roku) zaawansowane systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM), co pozwoliło na zwiększenie wydajności i podniesienie poziomu świadczonych usług projektowych i inżynierskich.

W utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych przez nas usług świadczy również wdrożony w 1998 roku i stale funkcjonujący System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001, 14001 i 45001.


Dane firmy

Siedziba główna:

PROZAP Sp z o.o.
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy

tel.: +48 81 473 1600,
faks: +48 81 886 2559
prozap@prozap.com.pl

NIP: PL 716 000 44 82
Regon: 001308355
Nr KRS 0000056296
BDO 000137717
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 891 500 zł

Bank PKO BP SA O/Puławy, 22 1020 3219 0000 9902 0009 9895

Oddział w Policach

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. +48 91 317 33 53

Zespół handlowy

 • tel.: +48 81 473 1610, +48 81 473 1612
 • faks: +48 81 886 2559

Zarząd

 • Prezes Zarządu: Arkadiusz Sułek