Kontakt


  • PROZAP Sp. z o.o.
  • Oddział w Policach
  • ul. Kuźnicka 1; 72-010 Police
  • tel: +48 91 317 33 53
  • KRS: 00000 56296
  • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku
  • REGON: 001308355
  • NIP: 716-000-44-82
  • BDO: 000137717
  • Kapitał: 891 500 zł