Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Dwa bloki tlenowe o łącznej wydajności 1700 t/d Technologia Air Liquide. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rurociąg chloru gazowego Rurociąg stalowy z armaturą . Dokumentacja wykonawcza i rejestracyjna. Uzgodnienia UDT 2004 APAKOR-ROKITA Brzeg Dolny Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekty Wykonawcze, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Wytwórnia Tlenu - nowy obiekt Koncepcja programowo-przestrzenna, studium wykonalności 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska