Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Kompresor tlenków azotu Dokumentacja niezbędna do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, Projekt Technologiczny i wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, załączniki techniczne do kontraktów; Dokumentacja powykonawcza, nadzory autorskie. w trakcie/in progress Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja kotła parowego OP-215 w celu redukcji emisji NOx Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
ALKAT Separacja powietrza Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2017 Air Liquide Global E&C Solutions Poland Polska
Zakup urządzenia do produkcji plastrów stałego CO2 wraz z maszyną do konfekcjonowania Dokumentacja wymagana do uzyskania decyzji administracyjnych, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe urządzeń, analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów, opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji, Zbiorcze Zestawienie Kosztów; Dokumentacja dozorowa. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Koncepcja rozbudowy instalacji ciekłego CO2 Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, opracowanie SIWZ 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania "Zwiększenie wolumenu i optymalizacji ciekłego dwutlenku węgla w Zakładzie Amoniaku” Raport oddziaływania na środowisko, Wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Dwa bloki tlenowe o łącznej wydajności 1700 t/d Technologia Air Liquide. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rurociąg chloru gazowego Rurociąg stalowy z armaturą . Dokumentacja wykonawcza i rejestracyjna. Uzgodnienia UDT 2004 APAKOR-ROKITA Brzeg Dolny Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekty Wykonawcze, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Wytwórnia Tlenu - nowy obiekt Koncepcja programowo-przestrzenna, studium wykonalności 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska