PROZAP otrzymuje odnowione Referencje Wiarygodności Technicznej IPB

14 stycznia 2016 r. w Puławach odbyło się wręczenie aktualnych Referencji Wiarygodności Technicznej, przyznawanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. Z rąk Marka Garlińskiego, wiceprezesa Izby, wyróżnienie odebrał Marek Zatorski, prezes zarządu PROZAP Sp. z o.o.

Uroczyste przekazanie Referencji Wiarygodności Technicznej odbyło się w Puławach, na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., gdzie PROZAP ma swoją siedzibę. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., członkowie kapituły Referencji Wiarygodności Technicznej IPB w składzie: wiceprezes Marek Garliński, wiceprezes Tadeusz Suwara, dyrektorzy Aleksander Krupa i Kazimierz Staśkiewicz, członkowie Zarządu PROZAP oraz jego dyrekcja i kierownictwo.

„Członkostwo w Izbie Projektowania Budowlanego, którym możemy poszczycić się już od 25 lat, to dla nas powód do chluby, gdyż jesteśmy w ten sposób częścią grona renomowanych i wykwalifikowanych jednostek projektowych, których kompetencje są weryfikowane i potwierdzane przez niezależne gremium”, mówił Marek Zatorski, prezes Zarządu PROZAP Sp. z o.o. „Wydawane przez Izbę Referencje Wiarygodności Technicznej, które otrzymujemy nieprzerwanie od 1995 r. są już nie tylko mile widziane, ale wręcz wymagane przez wielu naszych klientów, a u niektórych, np. z krajów Bliskiego Wschodu, budzą nieskrywane uznanie”.

Po uroczystym wręczeniu Referencji Wiarygodności Technicznej, uczestnicy zwiedzili siedzibę PROZAP.

Delegacji zaprezentowano także aktualne projekty, realizowane za pomocą najnowocześniejszych narzędzi projektowych (Intergraph SmartPlant 3D). Należały do nich instalacja odsiarczania spalin elektrociepłowni, zbiornik amoniaku ciekłego o pojemności 15 000 t i Nowy Kompleks Nawozowy .

Po prezentacji, goście mogli zobaczyć te instalacje już wybudowane i działające na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Mieli także możliwość podziwiania panoramy puławskiego kompleksu chemicznego i jego okolicy z wieży granulacyjnej mocznika (wys. 132 m.)

Aktualności