PROZAP nadal gra fair

4 grudnia 2009, firma PROZAP otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009. Brązowy Laur odebrała Pełnomocnik Zarządu, Pani Henryka Bałabuch-Radtke, w czasie uroczystej gali, która odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Oprócz przedstawicieli nagrodzonych przedsiębiorstw i gmin, w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, ambasad, a także reprezentanci środowisk politycznych i gospodarczych.

„W programie Przedsiębiorstwo Fair Play” bierzemy udział nieprzerwanie już od sześciu lat”, mówi Pani Maria Skorupka, Prezes PROZAPu. „Nasi klienci i kontrahenci doceniają nasz styl prowadzenia biznesu, przede wszystkim chyba to, że nawet w obecnych, bardzo trudnych warunkach rynkowych gramy fair i terminowo regulujemy nasze zobowiązania”.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W jego ramach oceniany jest styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa – aspekt, który nie jest brany pod uwagę w programach zorientowanych na wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Firmy biorące w nim udział startują na równych zasadach, niezależnie od wielkości, charakteru wytwarzanych towarów czy oferowanych usług, a ich działania muszą charakteryzować się rzetelnością wobec klientów, harmonijną współpracą z kontrahentami i brakiem zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań, terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwymi i rzetelnymi działaniami reklamowymi, tworzeniem swoim pracownikom warunków sprzyjających zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu, aktywnym uczestnictwie w przedsięwzięciach charytatywnych, wspieraniem wszelkiego rodzaju inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych, troską o środowisko naturalne oraz umiejętnością usatysfakcjonowania wymagających odbiorców.

Aktualności