Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Modernizacja przygotowania roztworu siarczanu hydroksyloaminy do procesu oksymacji Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja węzła rozładunku benzenu i cykloheksanonu Projekt Budowlany i Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2010 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Ekstrakcja kaprolaktamu toluenem Projekt procesowy 2009 ICHP Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2007 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Destylacja próżniowa kwaśnego ekstraktu wodnego Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwolenia, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2005 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Powiększenie zdolności produkcyjnej płatkowania kaprolaktamu Koncepcja, Projekty Wykonawcze, nadzór autorski 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa stokażu i instalacji zasilania ciekłego kaprolaktamu Analiza techniczna i kosztowa rozbudowy 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Utylizacja gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy Termiczna utylizacja. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Wykonawczy 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja Wytwórni Kaprolaktamu Intensyfikacja produkcji z 48 000 do 65 000 t/r. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia kaprolaktamu o wydajności 120 000 t/r Projekt wstępny dla wytwórni kaprolaktamu, koordynacja projektu. Projekt wstępny instalacji laktamu 1990 TONGYANG NYLON CO. LTD Korea
Baza magazynowa amoniaku ciekłego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa w trakcie Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja rozładunku, magazynowania i zasilania 3 linii technologicznych amoniakiem Projekt Wykonawczy 2013 Stalprodukt S.A. Polska
Zakup i zabudowa turbospręarki o wydajności 45 000 m3/h Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik Integracja nowej tlenowni z instalacjami ZAP. Dwie niezależne linie o łącznej wydajności 1700 t/d. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja instalacji usuwania C02 z gazu procesowego do produkcji amoniaku Technologia - INS Puławy. Projekt Budowlano-Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja układu chłodzenia amoniaku w pętli syntezy amoniaku Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja wnętrz TVA w konwertorach do syntezy amoniaku Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynierskie 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Zbiornik ciekłego amoniaku 15 000 t Koncepcja 2009 Informacje poufne Polska
Chłodnica ługu potasowego Technologia - INS Puławy Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2008 (English) Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja wnętrza TVA w konwertorze do syntezy amoniaku Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2008 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja układu chłodzenia amoniaku w pętli syntezy amoniaku Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Stokaż amoniaku ciekłego 15 000 t Projekt Budowlany 2007 TRANS-AMMIAK Polska
Zwiększenie zdolności rozładunku amoniaku Projekt Wykonawczy 2007 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Zbiornik i instalacja technologiczna do magazynowania wody amoniakalnej Zbiornik bezciśnieniowy z poduszką azotową , bez jakiejkolwiek emisji amoniaku do otoczenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 BIOTON S.A. Polska
Modernizacja węzła chłodzenia gazu syntezowego na instalacji amoniaku Wymiana chłodnic ociekowych na chłodnice powietrzne. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekt Wykonawczy, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Koncepcja Technologiczna Stacji Rozładunku i Magazynowania Amoniaku Wydajność 50 t NH3/dobę Koncepcja programowo-przestrzenna 2002 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Polska
Osuszanie gazu syntezowego Wydajność - 88 000 Nm3/h Projekt Budowlany, Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Odgazowanie kondensatu technologicznego Wydajność - 29 t/h Koncepcja programowoprzestrzenna, Projekt Budowlany, Wykonawczy, nadzór autorski, inne usługi inżynieryjne 1999 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Modernizacja instalacji Amoniaku II Proces przygotowania gazu i syntezy. Koncepcja, Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja i intensyfikacja instalacji Melaminy I Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa instalacji produkcji żywic o nowy ciąg reaktorowy w Dynea Trzemeszno Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Mechaniczno- Antykorozyjne “Metalko” Sp. z o.o. Polska
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów. 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A Polska
Instalacja Odzysku Melaminy (MRU) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja Wytwórni MELAMINA I – węzeł desorpcji melaminy Modernizacja instalacji automatyki i pomiarów z włączeniem w system DCS. Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja i intensyfikacja instalacji Melaminy I Projekt Wykonawczy modernizacji AKP i instalacji DCS 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Melaminy III Wydajność – 30 000 t/rok Współpraca – Eurotecnica (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa węzła filtracji roztworu mocznika dla Melaminy II Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Aparaty dla Melaminy II i III Przekazywanie urządzeń pod nadzór UDT Projekt Wykonawczy 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
System transportu, chłodzenia i magazynowania melaminy Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, nadzór autorski, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Melaminy II Wydajność – 30 000 t/rok Współpraca – Eurotecnica (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wieża granulacyjna mocznika Wydajność 2000 mtpd, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach. 1993 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność – 2 000 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1993 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność – 1 400 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1993 CHEMIE LINZ Austria
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 500 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1995 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Mocznika Wydajność – 1 700 t/d Współpraca – TECNIMONT (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Filtracja roztworu mocznika dla melaminy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 1999 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal Roztworu Saletrzano -Mocznikowego Pojemność: RSM - 27 000 t. Materiały sypkie - 140 000m3. Wydajność załadunku/rozładunku - 2000 t/h. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Powiększenie zdolności przerobowej sekcji Hydrolizy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 1999 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Integracja melaminy z instalacjami mocznika 1. Integracja Melaminy II z dwiema liniami TOYO 2. Integracja Melaminy III z dwiema liniami TOYO Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Integracja melaminy z instalacjami mocznika 1. Integracja Melaminy II z instalacją IDR wg technologii TECNIMONT 2. Integracja Melaminy III z instalacją IDR Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 2003 (English) Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (English) Poland
Ograniczenie emisji amoniaku metodą kwaśnej absorpcji Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Studium Wykonalności 2003 Poufne Poufne
Instalacja do produkcji nawozów granulowanych na bazie materiałów odpadowych Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę 2006 Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A Polska
Realizacja docelowej instalacji AdBlue Zwiększenie produkcji AdBlue z 30 do 100 tys. ton/rok. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych 2008 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji TOYO Zwiększenie wydajności linii produkcyjnych TOYO, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach wg. Basic Design Urea Casale, nadzory, uruchomienie. 2009 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, nadzór autorski, realizacja dostaw, rozruch, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2009 Poufne Poufne
Produkcja nawozów sypkich, granulowanych z dodatkami Koncepcja 2009 - -
Modernizacja Instalacji Mocznika według Basic Design Urea Casale Zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji mocznika. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja wytwórni mocznika Studium Wykonalności 2013 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Wytwórnia nawozów stałych i kompleks logistyczno-magazynowy Projekt Budowlany, Raport oddziaływania na środowisko, Projekty Wykonawcze dla kompleksu logistycznego i magazynów we wszystkich branżach 2014 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów Projekty: Procesowy, Podstawowy i Wykonawczy i powykonawczy, dostawy urządzeń, nadzory 2014 INS - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Polska
Wytwórnia mocznika technicznego Projekty: Procesowy, Podstawowy i Wykonawczy i powykonawczy, dostawy urządzeń, nadzory 2014 SABIC Arabia Saudyjska
Modernizacja Instalacji Mocznika Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja powykonawcza, Projekt Budowlany zamienny w trakcie / under construction Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Instalacja wytwarzania RSM Projekt Wykonawczy 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" SA Polska
Instalacja produkcyjna saletry wapniowej Projekt Bazowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Ekoplon S.A. Polska
Instalacja saletry amonowej Analiza HAZOP 2010 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja nawozów płynnych Koncepcja, ZZK 2010 Poufne Poufne
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn Saletrzaku na terenie Kompleksu Nawozowego Magazyn Saletrzaku wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia transportowe, dosyłowe, urządzenia do składowania, ważenia i pakowania, załadunku i wywozu, drogi i place. Pojemność-25 000 ton. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja pakowania i spedycji saletry amonowej Wydajność – 3x1 115 mtpd granulowanego produktu 2002 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji pakowni saletry amonowej Akcja ofertowo-kontraktowa, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego Pojemność: RSM – 27 000 t. Materiały sypkie – 140 000 m3 Wydajność załadunku/rozładunku – 2000 t/h Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Instalacja do produkcji roztworu azotanu magnezu jako dodatku do saletry amonowej Wydajność: 7 mtph 50% roztworu Mg(NO3)2. Instalacja połączona z wytwórnią AN o wydajności 3x1 115 mtpd granulowanego produktu. Opatentowana technologia, Projekt Podstawowy i Wykonawczy, nadzór nad uruchomieniem. 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja do granulacji saletry amonowej z zastosowaniem wibrogranulatora Wydajność – 3x 1 115 mtpd granulowanego produktu 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność – 1 200 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe "Włocławek" Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowe Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Budowa instalacji wytwarzania nawozów ciekłych typu RSM oraz budowa bazy logistycznej nawozów ciekłych typu RSM Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja powykonawcza, Projekt Budowlany zamienny 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń, koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Budowa Wytwórni Chemicznej rodków Siarczanowanych Wydajność 30 000 t/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, nadzór, dokumentacja powykonawcza 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Instalacja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla Analiza Ekonomiczno–Finansowa, inne usługi inżynieryjne 2000 KiZChS „Siarkopol” Grzybów Polska
Instalacja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla Studium Techniczno-ekonomiczne możliwości intensyfikacji produkcji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla, Inne usługi inżynieryjne. 1999 KiZChS „Siarkopol” Grzybów Polska
Instalacja magazynowania, dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, dokumentacja powykonawcza 1999 KiZPS „Siarkopol”-Tarnobrzeg Polska
Modernizacja przygotowania roztworu siarczanu hydroksyloaminy do procesu oksymacji Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja węzła rozładunnku benzenu i cykloheksononu Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nadtlenku wodoru Aktualizacja i weryfikacja systemu blokad i zabezpieczeń. Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja rozładunku, magazynowania i dystrybucji 60 % nadtlenku wodoru Koncepcja technologiczna instalacji. Zbiorniki poziome z orurowaniem i urządzeniami załadowczo-rozładowczymi, akp i posadowienie. Projekt Wykonawczy 2004 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Polska
Intensyfikacja produkcji – modernizacja wytwórni nadtlenku wodoru Projekt Wykonawczy Projekt Procesowy firmy CHEMATUR 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nadtlenku wodoru Projekt Procesowy firmy CHEMATUR Projekt Budowlany, inne usługi. inżynieryjne 1995 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa stokażu nadtlenku wodoru Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Dokumentacja projektowa dla budowy zbiorników butadienu Karta info. przedsięwzięcia, Koncepcja, zapytania i analizy ofert, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Kosztorysy, nadzory autorskie, dokumentacja powykonawcza, opisy dozorowe w trakcie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp. j. Polska
Dokumentacja projektowa punktu dozowania chemikaliów Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja technologiczna, nadzór powykonawczy w trakcie PKN ORLEN SA, Remzap Sp. z o.o. Polska
Budowa zbiorników butadienu wraz z układami tłoczenia i opróżniania zbiorników Koncepcja kosztowa, Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, akcja ofertowa, nadzór autorski w trakcie Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Dokumentacja projektowa dla InVentoX Koncepcja, Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory 7 Polska
Zabudowa odcięć na węźle PSA na instalacji Wytwórni Wodoru Zapytania i analiza ofert, przedmiary i kosztorysy, dok. dozorowa, nadzór autorski 2014 PKN ORLEN SA Polska
Dokumentacja projektowa instalacji żywic Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zapytania i analiza ofert 2014 SILEKOL Sp. z o. o. Polska
Projekt Budowlany instalacji SSBR Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych Projekt Wykonawczy 2012 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Stacja doświadczalna polioli Projekt Procesowy 2010 Poufne Poufne
Rozbudowa Kompleksu TDI do 75 000 t/rok w ZACHEM S.A. Powiększenie zdolności produkcyjnej instalacji tlenku węgla, fosgenu, TDA i TDI. Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy, udzial w ruchu testowym,szkolenia personelu, nadzór autorski,dokumentacja powykonawcza 2009 ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 000 ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, Prace przedprojektowe z inwentaryzacją uwzględniającą całość zadania w aspekcie technicznym i ekonomicznym, Współpraca z Licencjodawcą – Khimtekhnologya (Ukraina), Koordynowanie i nadzór nad Projektami Wykonawczym, wykonywanymi na bazie Projektu Bazowego Licencjodawcy, z wykorzystaniem aparatów z instalacji istniejącej, Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, Kompletne Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych i negocjacjach związanych z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażania, Udział w rozruchach i odbiorach, HAZOP Study, Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych, Pełnienie nadzoru autorskiego. 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Dobór i posadowienie silosu sody Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Polska
Instalacja stabilizatora II rzędowego w emulsji wodnej Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 2007 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Budowa Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych Wratislavia-BIO Analiza techniczna projektu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów inwestycyjnych,Raport oddziaływania inwestycji na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze, projekt rozbudowy układu torowego,nadzór autorski 2007 Wratislavia-BIO Wrocław Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 tys. ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Projekty Wykonawcze, współpraca z dostawcą Projektu Bazowego z Ukrainy, HAZOP study, pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, nadzór autorski, udział w rozruchach i odbiorach 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Zwiększenie zdolności produkcyjnej polieterów o 30 000 t/r Dokumentacja wykonawcza i odbiorowa aparatów. Projekt Wykonawczy z pozwoleniem na budowę 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Modernizacja instalacji produkcyjnej sadzy technicznej System transportu gazu poreakcyjnego. Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Evonik Carbon Black Polska
Zwiększenie zdolności produkcyjnej Wytwórni polieterów „ROKOPOLE” Nowa wytwórnia o wydajności 30 000 t/rok powiązana z wytwórnią dotychczasową. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2005 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Rozbudowa instalacji przerobu bentonitów i ziem bielących Modernizacja układu zatężania, wyparnych i suszenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2003 KiZPS „Siarkopol” –Tarnobrzeg Polska
Rozbudowa Kompleksu TDI do 60 000 t/rok w ZACHEMie PROZAP pełnił funkcję Generalnego Projektanta.Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcje technologiczne i ruchowedostawy, udział w rozruchach, dokumentacja dozorowa i powykonawcza, nadzór autorski 2002 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Centrum Badawcze Nawozów Projekt Budowlany, ZZK (2012), Projekt Wykonawczy, przedmiary, kosztorysy w trakcie INS Puławy Polska
Budynek urządzeń elektrycznych Elektrowni Stalowa Wola Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, nadzór w trakcie Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Rozbudowa budynku produkcyjnego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2004 POLFA LUBLIN S.A. Polska
Laboratorium Zakładowe na Stacji Zamość - Bortatycze Pracownia analityczna do oznaczeń olejów i wody kotłowej oraz zaplecze socjalne. Projekt Budowlany 2003 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Zamość Polska
Dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu pod osiedle mieszkaniowe Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2001 Osiedle mieszkaniowe Przyborowie Janów Lubelski Polska
Przebudowa sali balowej w pałacu Czartoryskich dla potrzeb sali szkoleniowo-dydaktycznej Wymagany zakres prac uzgodniony i odebrany przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sala na około 200 osób PROZAP Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca. Współpraca - KPRB "Puławy" S.A.. 2001 Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach Polska
Remont wieży ciśnień Wysokość - 21m, pojemność -50m3 Konstrukcja żelbetowa Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2000 Jednostka Wojskowa w Stawach Ryki Polska
Centrum Handlowe Powierzchnia użytkowa – 4.200 m2 Kubatura – 18.350 m3 Współpraca - PBP "Puławy" S.A. Projekt Wykonawczy 1997 Centrum handlowe Taganka Moskwa Rosja
Rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji kwasu solnego o 20 KT/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa 2010 Informacje poufne Informacje poufne
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Projekt procesowy instalacji kwasu azotowego TKV w ZA Kędzierzyn S.A. Projekt procesowy HNO3 Wydajność 900 t/d na bazie technologii INS Puławy 2006 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Zakup i monta pomp cyrkulacyjnych kwasu azotowego Zapytania ofertowe, za czniki techniczne do kontraktu, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja magazynowania i dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Zastosowanie – granulacja nawozów fosforowych. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1999 KiZPS “Siarkopol” Tarnobrzeg Polska
Instalacja kwasu azotowego Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1998 Zak ady Azotowe "Pu awy" S.A. Polska
Dwa bloki tlenowe o łącznej wydajności 1700 t/d Technologia Air Liquide. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rurociąg chloru gazowego Rurociąg stalowy z armaturą . Dokumentacja wykonawcza i rejestracyjna. Uzgodnienia UDT 2004 APAKOR-ROKITA Brzeg Dolny Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekty Wykonawcze, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Wytwórnia Tlenu - nowy obiekt Koncepcja programowo-przestrzenna, studium wykonalności 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany 2014 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń , koncepcję programowo-przestrzenną , projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja do katalitycznej redukcji NOx Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja do katalitycznej redukcji NOx Koncepcja, realizacja dostaw 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Projekt Wykonawczy, Projekt Budowlany, realizacja dostaw, rozruch, nadzór autorski, inne usługi inżynieryjne 2009 Informacje poufne Informacje poufne
Instalacje redukcji emisji podtlenku azotu na 4 liniach kwasu azotowego Współpraca - BASF Projekt Wykonawczy 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja dsiarczania palin w Elektrowni Rybnik Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni, nadzór autorski 2007 Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Studium wykonalności 2003 Informacje poufne Polska
Ograniczenie emisji amoniaku metodą kwaśnej absorpcji Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2001 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Utylizacja gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy Termiczna utylizacja Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Wykonawczy 2000 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych Wydajność - 32 000 Nm3 Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1998 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych S.A. Polska
Instalacje redukcji emisji NOx z trzech linii produkcyjnych Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy 1998 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 500 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1995 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 1 400 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1993 CHEMIE LINZ Austria
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność 2 000 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1993 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych Wydajność - 34 000 Nm3 Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność 1 200 t/d granulatu. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Włocławek” Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja odwadniania osadu Karta info. przedsięwzięcia, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Projekt Budowlany, zakupy, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Intensyfikacja produkcji tlenków azotu Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Zakładu Przetwarzania EkoEuropa Energy na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2015 EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Polska
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego 2015 EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Polska