Sala balowa w pałacu Czartoryskich

Charakterystyka inwestycji

 • PROZAP Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca
 • Współpraca – KPRB „Puławy” S.A.
 • Sala na około 200 osób

Zakres prac

 • wykonanie wszystkich prac dotyczących przystosowania sali balowej dla potrzeb sali wykładowej na około 200 osób (przebudowa stropu- podłogi sali balowej
 • adaptacja pomieszczenia sali balowej na salę dydaktyczno-szkoleniową
 • adaptacja pomieszczeń biurowych na szatnie, sanitary, hol i pomieszczenia obsługi
 • dostosowanie dróg ewakuacyjnych
 • dostawę niezbędnych materiałów i urządzeń
 • montaż i uruchomienie instalacji zgodnie z parametrami wymaganymi w projekcie
 • dostarczenie protokołu odbioru przez Inspektora przeciwpożarowego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • wykonanie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych (montaż konstrukcji wsporczych, niezbędnych rusztowań
  transportu materiałów i urządzeń oraz ich magazynowanie i zabezpieczenie)