Budowa wytwórni estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Opis

  • Projekt rozbudowy układu torowego
  • Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę
  • Projekty wykonawcze

Charakterystyka inwestycji

  • Raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę
  • Projekty wykonawcze we wszystkich branżach
  • Projekt rozbudowy układu torowego
  • Systemy magazynowania oraz załadunku i rozładunku surowców oraz produktów