Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji kwasu solnego o 20 KT/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa 2010 Informacje poufne Informacje poufne
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Projekt procesowy instalacji kwasu azotowego TKV w ZA Kędzierzyn S.A. Projekt procesowy HNO3 Wydajność 900 t/d na bazie technologii INS Puławy 2006 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Zakup i monta pomp cyrkulacyjnych kwasu azotowego Zapytania ofertowe, za czniki techniczne do kontraktu, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja magazynowania i dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Zastosowanie – granulacja nawozów fosforowych. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1999 KiZPS “Siarkopol” Tarnobrzeg Polska
Instalacja kwasu azotowego Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1998 Zak ady Azotowe "Pu awy" S.A. Polska