PROZAP zawiera porozumienie o współpracy z UDT

Na mocy porozumienia podpisanego w Puławach, PROZAP i Urząd Dozoru Technicznego (UDT) będą podejmowały wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska projektowanych w Polsce instalacji przemysłowych.

Działania będą obejmować  prace projektowe w zakresie aparatury ciśnieniowej dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i energetyki.

Porozumienie podpisali ze strony PROZAP Sp. z o.o. prezes  zarządu Marek Zatorski i członek zarządu Adam Gębal, ze strony UDT wiceprezes Przemysław Ligenza.

Aktualności