PROZAP biurem kierującym w projekcie Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładach Azotowych „Puławy” SA

Firma PROZAP pełni rolę kierującego biura projektów w ramach inwestycji budowy Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładach Azotowych „Puławy” SA. Zadaniem PROZAPu będzie dostarczenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dla realizacji inwestycji i uzyskanie zgód przewidzianych prawem, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń, koordynacja i niezbędne uzgodnienia projektowe oraz sprawowanie kontroli nad kompletnością dokumentacji. Ponadto, PROZAP wykona koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również dokumentację eksploatacyjną i powykonawczą.

Instalacja odsiarczania będzie oczyszczała gazy spalinowe powstające w elektrociepłowni Z.A. „Puławy”. Dzięki zastosowaniu metody mokrej amoniakalnej produktem ubocznym będzie siarczan amonu – nawóz znajdujący się już w ofercie produktowej ZAP. Dodatkową zaletą projektowanej przez PROZAP instalacji będzie praktycznie zerowa emisja odpadów ciekłych oraz dwutlenku węgla.

„Jako kierujące biuro projektowe odpowiadamy za całość dokumentacji technicznej”, mówi p. Maria Skorupka, Prezes PROZAPu. „Inwestycja jest duża, ale będąc biurem wielobranżowym, posiadamy fachowców wszystkich specjalności pod jednym dachem, a w koordynowaniu inwestycji w roli biura kierującego mamy wieloletnie doświadczenie.”

Aktualności