Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia PROZAP Sp. z o.o. i Koncept Sp. z o.o.

W dniu 12 listopada 2019 r. do Spółki PROZAP Sp. z o.o. wpłynęła Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia PROZAP Sp. z o.o. i „KONCEPT” Sp. z o.o., według której Plan połączenia we wszystkich istotnych elementach jest poprawny i rzetelny.

Całość opinii dostępna jest do pobrania poniżej.

Aktualności