Kariera

Program praktyk studenckich

 1. O firmie:
  PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, już od 50 lat świadczące swe usługi firmom z branży chemicznej w kraju i za granicą. PROZAP należy do Grupy Kapitałowej PUŁAWY, a wraz z nią do Grupy Azoty, stanowiąc ich zaplecze inżyniersko – projektowe i jest zaangażowany we wszystkie najważniejsze inwestycje.
  PROZAP posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów.
  Biuro oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej.
 2. Dla kogo?
   Program skierowany jest do studentów politechnik, w szczególności z wydziałów:
  • Elektrotechniki i informatyki
  • Budownictwa i Architektury
  • Inżynierii Środowiska
  • Podstaw Techniki
  • Mechaniczny
 3. Kiedy?
  Dzięki dopasowanej ofercie, praktyki można odbywać zarówno w trakcie przerwy wakacyjnej, podczas semestru przeznaczonego na obowiązkową praktykę zawodową, jak i po zakończeniu studiów.
 4. Obowiązki praktykanta:
  • Wsparcie projektantów w codziennych obowiązkach
  • Pomoc przy wykonywaniu i sprawdzaniu dokumentacji
  • Pomoc przy wykonywaniu raportów
  • Wiele innych, ciekawych i rozwojowych zadań
 5. Prozap zapewnia:
  • Opiekuna praktyk dla każdego praktykanta
  • Szkolenia ze specjalistycznych programów
  • Pracę w zespole profesjonalnych projektantów z wieloletnim doświadczeniem
  • Szkolenia wdrożeniowe – funkcjonowanie firmy
  • Dla najlepszych praktykantów możliwość zatrudnienia
  • Uwzględnienie indywidualnych potrzeb praktykanta, w miarę możliwości dostosowanie się do konkretnych potrzeb.

Aktualne oferty pracy

 1. Wykształcenie:
  • Ukończone studnia wyższe na kierunku elektrotechnika lub pokrewne
 2. Umiejętności:
  • Obsługa programów komputerowych: AutoCAD, See Electrical, EPLAN electric MS Office
 3. Doświadczenie:
  • Niewymagane. Preferowane doświadczenie w projektowaniu.
 1. Wykształcenie:
  • Ukończone studnia wyższe na Wydziale Budownictwo o kierunku konstrukcje budowlane,
 2. Umiejętności:
  • Obsługa programów komputerowych: AutoCAD, programy obliczeniowe, MS Office
 3. Doświadczenie:
  • Niewymagane. Preferowane doświadczenie w projektowaniu.
 1. Wykształcenie:
  • Ukończone studnia wyższe na kierunku aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, elektrotechnika lub pokrewne
 2. Umiejętności:
  • Obsługa programów komputerowych: AutoCAD, INtools, SmartPlant, Forte, MS Office
 3. Doświadczenie:
  • Niewymagane. Preferowane doświadczenie w projektowaniu.
 1. Wykształcenie:
  • Wyższe na kierunku konstrukcji budowlanych
 2. Umiejętności:
  • Uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
  • Dobra znajomość programów CAD oraz pakietu Microsoft Office
  • Umiejętność wykonywania obliczeń w tym dobra znajomość Robot Structural Analisys.
  • Dodatkowy atut – znajomość języka angielskiego
 3. Doświadczenie:
  • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji przemysłowych.
 1. Wykształcenie:
  • Wyższe techniczne – Politechnika – wydział : Inżynieria chemiczna i procesowa, specjalizacja: inżynieria procesowa, ewentualnie możliwe biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna),
 2. Umiejętności:
  • Znajomość wymaganego oprogramowania (rysowanie w AutoCAD – BricsCAD; obsługa symulatorów procesów : Chemcad, AspenPlus;
  • Preferowana dobra znajomość j. angielskiego – w mowie i piśmie, wymagane podstawowe umiejętności komunikowania się w tym języku.
 3. Doświadczenie:
  • Niewymagane. Preferowane doświadczenie w projektowaniu.
 1. Wykształcenie:
  • Wyższe techniczne – Politechnika – wydział : Inżynieria chemiczna i procesowa, specjalizacja: inżynieria procesowa, ewentualnie możliwe biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna),
  • Preferowane studia (podyplomowe) – np. zarządzanie projektami, inne szkolenia i kursy techniczne,
  • Szkolenia i kursy komputerowe (AutoCAD, symulatory procesowe, inne),
 2. Umiejętności:
  • Znajomość procesu projektowania w branży technologicznej/procesowej,
  • Preferowana dobra znajomość j. angielskiego – w mowie i piśmie, wymagane podstawowe umiejętności komunikowania się w tym języku,
  • Umiejętność współpracy z projektantami różnych specjalności, np. br. aparaty, maszyny, montażową, pomiarową i elektryczną,
  • Znajomość organizacji/branży, podziału i przebiegu pracy na szeregu stanowiskach w projektowaniu w biurze projektów,
  • umiejętność pracy pod presja czasu, odporność na stres,
  • umiejętność przekazywania wiedzy innym, szkolenie i kierowanie asystentami
 3. Doświadczenie:
  • 7 lat (min. 5lat) pracy w biurze projektów, w tym min. 3 lata na stanowisku projektanta,
  • Preferowane kierowanie zespołami kilkuosobowymi (np. asystenci projektanta inni projektanci) , kierowanie projektami.
 1. Wykształcenie:
  • Wyższe techniczne – Politechnika – wydział : mechaniczny lub pokrewna.
 2. Umiejętności:
  • dobra znajomość j. angielskiego – w mowie i piśmie, umiejętność komunikowania się w tym języku,
  • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
  • znajomość norm i dyrektyw związanych z projektowaniem rurociągów,
  • znajomość oprogramowania 2D: AutoCad, Mircostation
  • znajomość oprogramowania 3D: AutoCad Plant 3D, PDS, SP3D
  • znajomość MS Office,
  • projektowanie rozmieszczenia aparatów i urządzeń,
  • wykonywanie analiz funkcjonalności instalacji pod kątem obsługi i serwisu,
  • prowadzenie uzgodnień międzybranżowych oraz rozmów i uzgodnień z klientem,
  • weryfikowania i oceny założeniowych rysunków maszyn i urządzeń,
  • analityczne myślenie, umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność przekazywania wiedzy innym, szkolenie i kierowanie pracą asystentów,
   doświadczenie w pełnieniu nadzorów autorskich na budowie,Bardzo dobra znajomość j. angielskiego – w mowie i piśmie, umiejętność swobodnego komunikowania się w tym języku
  • Znajomość procesu projektowania i zarządzania projektami,
  • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie kierowania i zarządzania dużymi zespołami projektantów różnych specjalności,
  • Znajomość organizacji/branży, podziału i przebiegu pracy na szeregu stanowiskach w projektowaniu w biurze projektów,
  • Znajomość zakresu wielu specjalności/branż : aparaty, maszyny, montażowej, elektrycznej, pomiarowej i budowlanej i innych,
  • Umiejętność pracy pod presja czasu, odporność na stres,
   wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania ofert, umów, realizacji umów.
 3. Doświadczenie:
  • 7 lat (min. 5lat) pracy w projektowaniu instalacji przemysłowych, chemicznych itp., w tym min. 3 lata na stanowisku projektanta.
  • doświadczenie w pełnieniu nadzorów autorskich na budowie.
 1. Wykształcenie:
  • Wyższe techniczne – Politechnika, wydział mechaniczny lub pokrewny
 2. Umiejętności:
  • dobra znajomość j. angielskiego – w mowie i piśmie, umiejętność komunikowania się w tym języku,
  • znajomość tworzenia i czytania rysunku technicznego,
  • znajomość norm i dyrektyw związanych z projektowaniem rurociągów,
  • znajomość oprogramowania 2D: AutoCad, Mircostation
  • znajomość oprogramowania 3D: AutoCad Plant 3D, PDS, SP3D
  • znajomość MS Office,
 3. Doświadczenie:
  • 2 lata pracy w biurze projektów.
 1. Wykształcenie:
  • Wyższe techniczne – Politechnika, wydział mechaniczny o specjalności: energetyka cieplna
 2. Umiejętności:
  • dobra znajomość j. angielskiego – w mowie i piśmie, umiejętność komunikowania się w tym języku,
  • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
  • znajomość norm i dyrektyw związanych z projektowaniem w obrębie energetyki cieplnej,
  • znajomość oprogramowania 2D: AutoCad, Mircostation
  • znajomość MS Office,
  • umiejętność projektowania rozmieszczenia aparatów i urządzeń,
  • umiejętność wykonywanie analiz funkcjonalności instalacji pod kątem obsługi i serwisu,
  • umiejętność prowadzenie uzgodnień międzybranżowych oraz rozmów i uzgodnień z klientem,
  • umiejętność weryfikowania i oceny założeniowych rysunków maszyn i urządzeń,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
  • umiejętność przekazywania wiedzy innym, szkolenie i kierowanie pracą asystentów,
  • doświadczenie w pełnieniu nadzorów autorskich na budowie,
 3. Doświadczenie:
  • 7 lat (min. 5lat) pracy w projektowaniu instalacji energetyki cieplnej.

PROZAP Sp. z o.o. Oddział w Policach utworzona została przez Zakłady Chemiczne Police S.A. poprzez wydzielenie ze swojej struktury organizacyjnej biura projektowo – konstrukcyjnego. Firma wykonuje kompletne, wielobranżowe projekty dla instalacji produkcyjnych w przemyśle chemii nieorganicznej.

Firma oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnim doświadczeniem w branży,
 • umowa o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w interesujących projektach,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • zdobycie praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

Dane do kontaktu:

Adam Bogrec,

Tel.: 91 3174369,

E-mail: abogrec@zchpolice.com

 1. Wykształcenie:
  • Wyższe techniczne – Politechnika, wydział mechaniczny o specjalności: energetyka cieplna
 2. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe techniczne: elektrotechnika/automatyka/kierunki pokrewne,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku

  związane z projektowaniem w branży elektrotechniki/AKPiA,

  • biegła znajomość programu AutoCAD-LT oraz MS Office,
  • znajomość programu SEE Electrcial EXPERT będzie dodatkowym atutem,
  • znajomość przepisów i norm z zakresu projektowania instalacji elektrycznych/AKPiA,
  • wiedza z zakresu sterowników PLC, paneli operatorskich HMI, SCADA będzie dodatkowym atutem,
  • odpowiedzialność, samodzielność i terminowość,
  • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
  • posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz/lub zaliczona praktyka na budowie – mile widziane
 3. Zakres obowiązków:
  • opracowywanie projektów w branży elektrotechniki/AKPiA ,
  • dobór aparatury,
  • przygotowanie, nadzór oraz weryfikacja dokumentacji technicznej,
  • uzgodnienia projektowe z klientem oraz wykonawcami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr pod numerem +48 81 473 16 09 i adresem mailowym jantosik@prozap.com.pl.