Zbiornik amoniaku ciekłego o pojemności 15 000 t

Zakres prac

  • Koncepcja
  • Projekty wykonawcze w branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, pomiarowej
  • Opracowanie zapytań i analiza ofert
  • Przygotowanie dokumentacji
  • niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych
  • Opracowanie załączników technicznych do kontraktów
  • Inne usługi inżynierskie