Farmy fotowoltaiczne

FARMY FOTOWOLTAICZNE
Kompleksowa oferta na realizację etapu przygotowawczego z uwzględnieniem wykonania projektu budowlanego
oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Przygotowując się do budowy farmy fotowoltaicznej należy pamiętać, że proces inwestycyjny jest dość złożony i wymaga od Inwestora dobrej znajomości obowiązującego prawa oraz spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do przygotowania kompletnej dokumentacji pozwalającej przejść cały proces inwestycyjny bez problemów i opóźnień.

Niniejsza oferta przedstawia zarys realizacji etapu przygotowawczo-projektowego zakończony uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, który to etap jest konieczny i bez którego budowa farmy nie jest możliwa.

Pełna oferta: PDF