2000
 • (Polski) Wytwórnia Melaminy, Zakłady Azotowe "Puławy"
 • (Polski) Wytwórnia Kaprolaktamu, Zakłady Azotowe „Puławy”
 • (Polski) Magazyn chemikaliów, Zakłady Azotowe „Puławy”
 • (Polski) Modernizacja instalacji pudrowania saletry, Zakłady Azotowe „Puławy”,
 • (Polski) Rozbudowa pakowni i magazynu mocznika, Zakłady Azotowe „Puławy”
 • (Polski) Wytwórnia worków polietylenowych, Zakłady Azotowe „Puławy”,

lata 70.

 • (Polski) Wytwórnia Wodoru, Zakłady Chemiczne „Alwernia” [32-566 Alwernia]
 • (Polski) Zakłady doświadczalne i półtechniczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • (Polski) Instalacja do produkcji nawozu huminowego, NOWMIN-AW
 • (Polski) Wytwórnia RSM, Zakłady Azotowe Puławy
 • (Polski) Instalacja oczyszczania powietrza z wież granulacyjnych saletry (wsp. z Rhodia Chemie, Francja), Zakłady Azotowe Puławy
 • (Polski) Wytwórnia wodoru, Rafineria Nafty „Jedlicze” [38-460 Jedlicze]

lata 80.

 • Zakłady Azotowe Puławy, Scrubbing system for ammonium nitrate prilling towers (coop. with Rhodia Chemie, France)
 • Zakłady Azotowe Puławy, Scrubbing system for ammonium nitrate prilling towers (coop. with Rhodia Chemie, France)
 • (Polski) Instalacja oczyszczania powietrza z wież granulacyjnych mocznika (wsp.z BECO Engineering Ltd., USA), Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • (Polski) Wytwórnia mocznika 1700 t/d (wsp. Tecnimont, Włochy), Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • (Polski) Instalacja oczyszczania gazów odlotowych, GZNF Fosfory [Kujawska 2, Gdańsk]
 • (Polski) Centrum Handlowe Taganka, Moskwa
 • (Polski) Magazyn nawozów sypkich i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego, Bałtycka Baza Masowa, Gdynia

lata 90.

 • (Polski) Stacja rozładunku i magazynowania amoniaku, Zakłady Chemiczne LUBOŃ
 • (Polski) Przekazanie pod nadzór UDT 500 zbiorników paliw płynnych, PKN ORLEN S.A. [Płock]
 • (Polski) Wytwórnie melaminy II i III o wydajnościach 30 000 t/r każda (wsp. z Eurotecnica, Włochy), Azotowe „Puławy” S.A.
 • (Polski) Magazyn saletrzaku o pojemności 25 000 t., AWIL S.A. [Włocławek]
 • (Polski) Wytwórnia chemiczna środków siarczanowanych o wydajności 30 000 t/r., PCC Rokita S.A. [Brzeg Dolny]
 • (Polski) Wytwórnia metanolu 130 000 t/r (współpraca z Khimtekhnologya, Ukraina), Zakłady Chemiczne ACHEMA, Litwa [Jonawa, Litwa]
 • (Polski) Wytwórnia estrów metylowych kwasów tłuszczowych, Wratislavia BIO, [Wrocław]
 • (Polski) Instalacja odsiarczania spalin, Elektrownia Rybnik [Rybnik]
 • (Polski) Rozbudowa kompleksu TDI do 75 000 t/r w ZACHEM S.A. [Bydgoszcz]
 • (Polski) SABIC (Arabia Saudyjska), Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika ()
 • (Polski) Instalacja AdBlue 100 000 t/r. Azotowe „Puławy” S.A. [Al-Jubail, Arabia Saudyjska]

2000-2009

 • (Polski) Instalacja do produkcji saletry wapniowej, Ekoplon S.A. [Grabki Duże]
 • (Polski) Instalacja nadkrytycznej ekstrakcji CO2, INS Puławy
 • (Polski) Nowa tlenownia o wyd. 1700 t/d, Air Liquide, Azotowe „Puławy” S.A.
 • (Polski) Modernizacja instalacji mocznika wg Basic Design Urea Casale, Szwajcaria), Azotowe „Puławy” S.
 • (Polski) Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik, Azotowe „Puławy” S.A
 • (Polski) Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik, Azotowe „Puławy” S.A
 • (Polski) Instalacja odsiarczania spalin, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A,
 • (Polski) Instalacja nawozowa, SABIC, Arabia Saudyjska

2010+