Wizyta przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Puławach

PROZAP jest pomysłodawcą i uczestnikiem wielu nowych inicjatyw. Jako członek wspierający puławskiego Oddziału SITPChem wraz z tym Stowarzyszeniem podjął inicjatywę mająca na celu propagowanie wiedzy normalizacyjnej wśród puławskiego środowiska inżynierskiego. Efektem współpracy PROZAPu i Oddziału SITPChem było zorganizowanie 25 września br. spotkania z przedstawicielami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Naszymi gośćmi w tym dniu byli: Pan dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Pani Anna Stankowska – Dyrektor Wydziału Certyfikacji PKN oraz Pani Ewa Zielińska – Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN.

Uczestnikami spotkania była kadra kierownicza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., PROZAP-u, pozostałych spółek-córek Zakładów, Instytutu Nawozów Sztucznych i Mostostalu-Puławy. Pan Prezes Schweitzer w swoim wystąpieniu omówił zagadnienia aktualnej organizacji systemów normalizacyjnych na świecie, w Europie i w Polsce. Polski Komitet Normalizacyjny, jako członek wielu organizacji normalizacyjnych w Europie i na świecie, uczestniczy w pracach nad tworzeniem dokumentów normalizacyjnych z wielu dziedzin. Podczas wystąpienia dr inż. Schweitzera uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z zagadnieniami aktualnej organizacji systemów normalizacyjnych.

Pan Prezes przypomniał rolę PKN w normalizacji i korzyściach, jakie niesie za sobą stosowanie norm i uczestnictwo w pracach normalizacyjnych.   Pani Anna Stankowska mówiła o Znaku Zgodności z Polską Normą, kryteriach certyfikacji wyrobu oraz zaletach posiadania takiego certyfikatu. Podsumowaniem spotkania była dyskusja oraz wymiana poglądów na temat powiązań i różnic pomiędzy normami i przepisami prawnymi, z którymi to zagadnieniami nasza kadra inżynieryjna spotyka się w codziennej pracy.

Aktualności