Wytwórnia Melaminy III o wydajności 30 000 ton/rok

Opis

  • Wydajność – 30 000 t/rok
  • Współpraca – Eurotecnica (Włochy)
  • Projekt Budowlany, projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne

Charakterystyka inwestycji

  • Prace przedprojektowe i przygotowawcze
  • Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko
  • Kompletne Projekty Techniczne we wszystkich branżach
  • Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych i negocjacjach związanych z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażenia
  • Udział w odbiorach maszyn i urządzeń