Modernizacja wytwórni mocznika

Charakterystyka inwestycji

  • Główny cel: zwiększenie wydajności do 1 215 t/rok i inne usprawnienia
  • Projekt bazowy autorstwa Urea Casale

Zakres prac PROZAP-u

  • Projekt budowlany
  • Projekt wykonawczy
  • Inne usługi inżynierskie