Magazyn i terminal nawozów sypkich

Charakterystyka projektu

  • Pojemność RSM: 27 000 ton
  • Pojemność mat. sypkich: 140 000 m3
  • Wydajność zał.rozł. – 2 000 t/h

Zakres prac PROZAP

  • Projekt budowlany
  • Projekt wykonawczy
  • Inne usługi inżynierskie