Instalacja odsiarczania spalin z elektrociepłowni w Puławach

Charakterystyka projektu

 • Instalacja odsiarczania spalin z elektrociepłowni Zakłady Azotowe
  Puławy S.A.
 • Metoda mokra, amoniakalna: siarczan amonu jako produkt
  odsiarczania – nawóz o jakości handlowej
 • Praktyczny brak odpadów stałych
  i ciekłych oraz emisji CO2
 • Technologia Marsulex Environmental Technologies, USA

Zakres prac

 • Dostarczenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dla
  realizacji inwestycji
 • Uzyskanie zgód przewidzianych prawem
 • Nadzór nad realizacją kontraktów związanych z
  dostawą urządzeń
 • Koordynacja i niezbędne uzgodnienia projektowe
 • Sprawowanie kontroli nad kompletnością
  dokumentacji
 • Koncepcja programowo-przestrzenna
  Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy we wszystkich branżach
  Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza