Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2

Inwestor: INS Puławy

Zakres prac

  • Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach
  • Kosztorysy
  • Załączniki techniczne do przetargów
  • Dokumentacja dozorowa
  • Instrukcja technologiczna
  • Instrukcja obsługi
  • Dokumentacja powykonawcza
  • Nadzór autorski