Tytuły Najlepszej Firmy Projektowej, Projektanta 20-lecia i Menadżera Projektowania wędrują do PROZAPu

Firma PROZAP została uhonorowana przez Izbę Projektowania Budowlanego tytułem „Najlepszej Firmy Projektowej w Polsce w latach 1990-2010” oraz „Projektanta 20-lecia”.

Do konkursu organizowanego przez Izbę Projektowania Budowlanego stanęły najważniejsze polskie firmy z branży, z których osiem zostało nagrodzonych. Decyzją Kapituły Konkursu pod przewodnictwem Pana Profesora dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego, Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, firma PROZAP Sp. z o.o. otrzymała tytuł “Najlepsza firma projektowa w Polsce w latach 1990-2010”.

„Jesteśmy niezmiernie dumni, że działalność naszej firmy jest wysoko oceniana przez najważniejsze gremia specjalistów z branży. Jest nam tym milej, że laury przyznawane są równocześnie naszym projektantom, np. wieloletniemu pracownikowi, Dyrektorowi Technicznemu PROZAPu, p. Witoldowi Strzelczykowi, który został przez IBP uhonorowany tytułem “Projektant 20 lecia,” mówi p. Prezes Maria Skorupka.

Do PROZAP-u trafiła również nagroda Menadżer Projektowania 20-lecia, którą przyznano Prezes firmy, pani Marii Skorupce.

prozap-najlepsza-firma-20-lecia-02

Aktualności