Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Modernizacja przygotowania roztworu siarczanu hydroksyloaminy do procesu oksymacji Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja węzła rozładunnku benzenu i cykloheksononu Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nadtlenku wodoru Aktualizacja i weryfikacja systemu blokad i zabezpieczeń. Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja rozładunku, magazynowania i dystrybucji 60 % nadtlenku wodoru Koncepcja technologiczna instalacji. Zbiorniki poziome z orurowaniem i urządzeniami załadowczo-rozładowczymi, akp i posadowienie. Projekt Wykonawczy 2004 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Polska
Intensyfikacja produkcji – modernizacja wytwórni nadtlenku wodoru Projekt Wykonawczy Projekt Procesowy firmy CHEMATUR 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nadtlenku wodoru Projekt Procesowy firmy CHEMATUR Projekt Budowlany, inne usługi. inżynieryjne 1995 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa stokażu nadtlenku wodoru Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska