Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń, koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Budowa Wytwórni Chemicznej rodków Siarczanowanych Wydajność 30 000 t/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, nadzór, dokumentacja powykonawcza 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Instalacja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla Analiza Ekonomiczno–Finansowa, inne usługi inżynieryjne 2000 KiZChS „Siarkopol” Grzybów Polska
Instalacja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla Studium Techniczno-ekonomiczne możliwości intensyfikacji produkcji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla, Inne usługi inżynieryjne. 1999 KiZChS „Siarkopol” Grzybów Polska
Instalacja magazynowania, dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, dokumentacja powykonawcza 1999 KiZPS „Siarkopol”-Tarnobrzeg Polska