Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" SA Polska
Instalacja produkcyjna saletry wapniowej Projekt Bazowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Ekoplon S.A. Polska
Instalacja saletry amonowej Analiza HAZOP 2010 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja nawozów płynnych Koncepcja, ZZK 2010 Poufne Poufne
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn Saletrzaku na terenie Kompleksu Nawozowego Magazyn Saletrzaku wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia transportowe, dosyłowe, urządzenia do składowania, ważenia i pakowania, załadunku i wywozu, drogi i place. Pojemność-25 000 ton. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja pakowania i spedycji saletry amonowej Wydajność – 3x1 115 mtpd granulowanego produktu 2002 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji pakowni saletry amonowej Akcja ofertowo-kontraktowa, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego Pojemność: RSM – 27 000 t. Materiały sypkie – 140 000 m3 Wydajność załadunku/rozładunku – 2000 t/h Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Instalacja do produkcji roztworu azotanu magnezu jako dodatku do saletry amonowej Wydajność: 7 mtph 50% roztworu Mg(NO3)2. Instalacja połączona z wytwórnią AN o wydajności 3x1 115 mtpd granulowanego produktu. Opatentowana technologia, Projekt Podstawowy i Wykonawczy, nadzór nad uruchomieniem. 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja do granulacji saletry amonowej z zastosowaniem wibrogranulatora Wydajność – 3x 1 115 mtpd granulowanego produktu 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność – 1 200 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe "Włocławek" Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowe Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Budowa instalacji wytwarzania nawozów ciekłych typu RSM oraz budowa bazy logistycznej nawozów ciekłych typu RSM Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja powykonawcza, Projekt Budowlany zamienny 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska