Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wieża granulacyjna mocznika Wydajność 2000 mtpd, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach. 1993 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność – 2 000 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1993 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność – 1 400 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1993 CHEMIE LINZ Austria
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 500 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1995 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Mocznika Wydajność – 1 700 t/d Współpraca – TECNIMONT (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Filtracja roztworu mocznika dla melaminy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 1999 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal Roztworu Saletrzano -Mocznikowego Pojemność: RSM - 27 000 t. Materiały sypkie - 140 000m3. Wydajność załadunku/rozładunku - 2000 t/h. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Powiększenie zdolności przerobowej sekcji Hydrolizy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 1999 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Integracja melaminy z instalacjami mocznikchnologii TECNIMONT 2. Integracja Melaminy III z instalacją IDR Projekt Wykonawczy, innea 1. Integracja Melaminy II z instalacją IDR 2. Integracja Melaminy III z instalacją IDR Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Integracja melaminy z instalacjami mocznika 1. Integracja Melaminy II z dwiema liniami TOYO 2. Integracja Melaminy III z dwiema liniami TOYO Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Ograniczenie emisji amoniaku metodą kwaśnej absorpcji Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Studium Wykonalności 2003 Poufne Poufne
Instalacja do produkcji nawozów granulowanych na bazie materiałów odpadowych Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę 2006 Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A Polska
Realizacja docelowej instalacji AdBlue Zwiększenie produkcji AdBlue z 30 do 100 tys. ton/rok. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych 2008 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji TOYO Zwiększenie wydajności linii produkcyjnych TOYO, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach wg. Basic Design Urea Casale, nadzory, uruchomienie. 2009 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, nadzór autorski, realizacja dostaw, rozruch, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2009 Poufne Poufne
Produkcja nawozów sypkich, granulowanych z dodatkami Koncepcja 2009 - -
Modernizacja Instalacji Mocznika według Basic Design Urea Casale Zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji mocznika. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja wytwórni mocznika Studium Wykonalności 2013 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Wytwórnia nawozów stałych i kompleks logistyczno-magazynowy Projekt Budowlany, Raport oddziaływania na środowisko, Projekty Wykonawcze dla kompleksu logistycznego i magazynów we wszystkich branżach 2014 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów Projekty: Procesowy, Podstawowy i Wykonawczy i powykonawczy, dostawy urządzeń, nadzory 2014 INS - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Polska
Wytwórnia mocznika technicznego Projekty: Procesowy, Podstawowy i Wykonawczy i powykonawczy, dostawy urządzeń, nadzory 2014 SABIC Arabia Saudyjska
Wymiana silników pomp amoniaku i karbaminianu amonu 6kV na 400 V z zastosowaniem przemienników częstotliwości na instalacji Mocznika Dokumentacja niezbędna do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów; nadzory autorskie. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie koncepcji i ZZK dla systemu klasyfikacji produktu Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2016 Informacje poufne Polska
Modernizacja Instalacji Mocznika: Grupa Azoty ZAK S.A. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2017 Grupa Azoty ZAK Polska
Modernizacja układu filtracyjnego roztworu cyrkulacyjnego ze skruberów na instalacji mocznika Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, załącznik techniczny do kontraktu 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Opracowanie systemu blokad oraz weryfikacja i ponowny dobór zaworów bezpieczeństwa na wszystkich liniach instalacji mocznika Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wymiana i modernizacja strippera w sekcji syntezy mocznika Wymiana i modernizacja strippera w sekcji syntezy mocznika 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska