Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Modernizacja i intensyfikacja instalacji Melaminy I Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa instalacji produkcji żywic o nowy ciąg reaktorowy w Dynea Trzemeszno Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Mechaniczno- Antykorozyjne “Metalko” Sp. z o.o. Polska
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów. 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A Polska
Instalacja Odzysku Melaminy (MRU) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja Wytwórni MELAMINA I – węzeł desorpcji melaminy Modernizacja instalacji automatyki i pomiarów z włączeniem w system DCS. Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja i intensyfikacja instalacji Melaminy I Projekt Wykonawczy modernizacji AKP i instalacji DCS 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Melaminy III Wydajność – 30 000 t/rok Współpraca – Eurotecnica (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa węzła filtracji roztworu mocznika dla Melaminy II Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Aparaty dla Melaminy II i III Przekazywanie urządzeń pod nadzór UDT Projekt Wykonawczy 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
System transportu, chłodzenia i magazynowania melaminy Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, nadzór autorski, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Melaminy II Wydajność – 30 000 t/rok Współpraca – Eurotecnica (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska