Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Modernizacja przygotowania roztworu siarczanu hydroksyloaminy do procesu oksymacji Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja węzła rozładunku benzenu i cykloheksanonu Projekt Budowlany i Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2010 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Ekstrakcja kaprolaktamu toluenem Projekt procesowy 2009 ICHP Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2007 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Destylacja próżniowa kwaśnego ekstraktu wodnego Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwolenia, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2005 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Powiększenie zdolności produkcyjnej płatkowania kaprolaktamu Koncepcja, Projekty Wykonawcze, nadzór autorski 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa stokażu i instalacji zasilania ciekłego kaprolaktamu Analiza techniczna i kosztowa rozbudowy 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Utylizacja gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy Termiczna utylizacja. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Wykonawczy 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja Wytwórni Kaprolaktamu Intensyfikacja produkcji z 48 000 do 65 000 t/r. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia kaprolaktamu o wydajności 120 000 t/r Projekt wstępny dla wytwórni kaprolaktamu, koordynacja projektu. Projekt wstępny instalacji laktamu 1990 TONGYANG NYLON CO. LTD Korea