Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Modernizacja mycia potasowego dla I ciągu przygotowania gazu Projekt Budowlany, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski, dokumentacja dozorowa, załączniki techniczne do kontraktów, zapytania ofertowe, klasyfikacja pożarowo-wybuchowa, projekt modernizacji rurociągów. w trakcie/in progress Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zakup i zabudowa kompresora gazu syntezowego KS-7 Projekt Budowlany, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, opracowanie klasyfikacji pożarowo-wybuchowej, Zakupy: analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów; Zbiorcze Zestawienie Kosztów, dokumentacja dozorowa w trakcie/in progress Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zwiększenie wydajności sprężania kompresorów syntezowych Rysunki izometryczne rurociągów i aparatów, opracowanie schematu technologicznego DIP. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zwiększenie zdolności magazynowych wody amoniakalnej Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów; aktualizacja klasyfikacji pożarowo-wybuchowej, dokumentacja rejestracyjna. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zakup i zabudowa drugiego członu chłodnicy na II, III, IV i V jednostce syntezy Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów; Dokumentacja dozorowa, nadzory autorskie. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja mycia potasowego dla IV linii przygotowania gazu Projekt Bazowy: Analiza bezpieczeństwa procesowego, wstępne rozmieszczenie aparatów, wytyczne do modernizacji sieci podziemnych 2017 INS Polska
Modernizacja mycia potasowego dla V ciągu przygotowania gazu Projekt Budowalny, Projekt Wykonawczy 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Dokumentacja projektowa instalacji do rozdziału purge-gazu na membranach Koncepcja, ZZK, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, analizy ofert 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Zbiornik amoniaku ciekłego o pojemności 15 000 t Koncepcja, Projekt Budowlany, Pozwolenie zintegrowane, Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Baza magazynowa amoniaku ciekłego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa 2014 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja rozładunku, magazynowania i zasilania 3 linii technologicznych amoniakiem Projekt Wykonawczy 2013 Stalprodukt S.A. Polska
Zakup i zabudowa turbospręarki o wydajności 45 000 m3/h Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik Integracja nowej tlenowni z instalacjami ZAP. Dwie niezależne linie o łącznej wydajności 1700 t/d. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja instalacji usuwania C02 z gazu procesowego do produkcji amoniaku Technologia - INS Puławy. Projekt Budowlano-Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja układu chłodzenia amoniaku w pętli syntezy amoniaku Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja wnętrz TVA w konwertorach do syntezy amoniaku Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynierskie 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Zbiornik ciekłego amoniaku 15 000 t Koncepcja 2009 Informacje poufne Polska
Chłodnica ługu potasowego Technologia - INS Puławy Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2008 (English) Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja wnętrza TVA w konwertorze do syntezy amoniaku Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2008 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja układu chłodzenia amoniaku w pętli syntezy amoniaku Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Stokaż amoniaku ciekłego 15 000 t Projekt Budowlany 2007 TRANS-AMMIAK Polska
Zwiększenie zdolności rozładunku amoniaku Projekt Wykonawczy 2007 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Zbiornik i instalacja technologiczna do magazynowania wody amoniakalnej Zbiornik bezciśnieniowy z poduszką azotową , bez jakiejkolwiek emisji amoniaku do otoczenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 BIOTON S.A. Polska
Modernizacja węzła chłodzenia gazu syntezowego na instalacji amoniaku Wymiana chłodnic ociekowych na chłodnice powietrzne. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekt Wykonawczy, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Koncepcja Technologiczna Stacji Rozładunku i Magazynowania Amoniaku Wydajność 50 t NH3/dobę Koncepcja programowo-przestrzenna 2002 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Polska
Osuszanie gazu syntezowego Wydajność - 88 000 Nm3/h Projekt Budowlany, Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Odgazowanie kondensatu technologicznego Wydajność - 29 t/h Koncepcja programowoprzestrzenna, Projekt Budowlany, Wykonawczy, nadzór autorski, inne usługi inżynieryjne 1999 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Modernizacja instalacji Amoniaku II Proces przygotowania gazu i syntezy. Koncepcja, Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska