Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Instalacja odsiarczania spalin Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany 2014 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń , koncepcję programowo-przestrzenną , projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja do katalitycznej redukcji NOx Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja do katalitycznej redukcji NOx Koncepcja, realizacja dostaw 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Projekt Wykonawczy, Projekt Budowlany, realizacja dostaw, rozruch, nadzór autorski, inne usługi inżynieryjne 2009 SABIC Arabia Saudyjska
Instalacje redukcji emisji podtlenku azotu na 4 liniach kwasu azotowego Współpraca - BASF Projekt Wykonawczy 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja dsiarczania palin w Elektrowni Rybnik Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni, nadzór autorski 2007 Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Studium wykonalności 2003 SABIC Arabia Saudyjska
Ograniczenie emisji amoniaku metodą kwaśnej absorpcji Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2001 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Utylizacja gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy Termiczna utylizacja Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Wykonawczy 2000 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych Wydajność - 32 000 Nm3 Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1998 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych S.A. Polska
Instalacje redukcji emisji NOx z trzech linii produkcyjnych Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy 1998 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 500 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1995 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 1 400 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1993 CHEMIE LINZ Austria
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność 2 000 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1993 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych Wydajność - 34 000 Nm3 Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność 1 200 t/d granulatu. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Włocławek” Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja odwadniania osadu Karta info. przedsięwzięcia, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Projekt Budowlany, zakupy, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Intensyfikacja produkcji tlenków azotu Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Zakładu Przetwarzania EkoEuropa Energy na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2015 EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Polska
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego 2015 EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Polska