Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Pakownia mocznika technicznego Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 2018 Poufne Bliski Wschód
Wytwórnia nawozów stałych i kompleks logistyczno-magazynowy Projekt Budowlany, Raport oddziaływania na środowisko, Projekty Wykonawcze dla kompleksu logistycznego i magazynów we wszystkich branżach 2014 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Zbiornik nawozów ciekłych Koncepcja 2009 Informacje poufne Informacje poufne
Modernizacja pakowni mocznika granulowanego Wydajność – 40 t/h Konecpcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa instalacji przerobu bentonitów i ziem bielących Modernizacja układu zatężania, wyparnych i suszenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2003 KiZPS „Siarkopol” –Tarnobrzeg Polska
Modernizacja instalacji granulacji beztermicznej poprzez suszenie Montaż węzła chłodzenia, suszenia i absorpcji nawozów NPK. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2002 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. Polska
Modernizacja Pakowni Saletry Amonowej Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 2002 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal przeładunkowy Wydajność – 150 000 ton/rok Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 2000 Trade Trans, Wólka Polska
System transportu, chłodzenia i magazynowania melaminy Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, instrukcja eksploatacji, nadzór autorski, rozruch 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal przeładunkowy materiałów sypkich w Małaszewiczach Wydajność - 500 ton/dobę Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 1999 Agrostop – Terespol Polska
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego Pojemność: RSM – 27 000 t. Materiały sypkie – 140 000 m3 Wydajność załadunku/rozładunku – 2000 t/h Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska