Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Wykonanie dokumentacji na modernizację pomp na Pompowni nr 1 n/Wisłą Projekt Wykonawczy z przedmiarem robót, wycena, analiza ofert, inwentaryzacja 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie dokumentacji dla modernizacji pomiarów ciśnienia i temperatury przy pompach cyrkulacyjnych na Instalacji Odsiarczania Spalin Projekt Wykonawczy w branży pomiarowej 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie projektu technicznego odwodnienia placu składowego węgla na Wydziale Nawęglania i Odpopielania Koncepcja, Projekt Wykonawczy branża budowlana, instalacyjna 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Prace projektowe branży architektura i konstrukcja budynku urządzeń elektrycznych w Elektrowni Stalowa Wola Projekt Wykonawczy w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej, dokumentacja powykonawcza, Nadzór Autorski 2016 Energoprojekt Gliwice Polska
Instalacja odsiarczania spalin Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany 2014 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń , koncepcję programowo-przestrzenną , projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wstępna analiza oddziaływania nowej elektrowni 2x800 MW na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wariant węglowy i gazowy), Wniosek o Wydanie Pozwolenia Zintegrowanego 2009 Vattenfall Polska
Instalacja Odsiarczania Spalin w Rybniku Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni Rybnik, nadzór autorski 2007 Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Konstrukcje stalowe kotła wsporcze dla projektu Lozanna, Szwajcaria Projekt Wykonawczy 2004 MOSTOSTAL Puławy S.A. Polska
Instalacja wody zdemineralizowanej dla elektrociepłowni Wydajność - 600 t/d Analiza techniczno-ekonomiczna 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Odgazowanie kondensatu technologicznego Wydajność – 29 t/h kondensatu Projekt Wykonawczy 2000 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Zakładowa kotłownia olejowa – modernizacja Wydajność - 8 MW Medium – para 20 t/h 1,2 MPa Projekt Wykonawczy 1999 Zakłady Farmaceutyczne ICN Polfa Rzeszów Polska
Kotłownia olejowa Terminalu Nawozów Płynnych Wydajność - 1 100 kW Medium – woda 80 °C Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1998 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Zastępstwo Inwestycyjne w ramach budowy nowego bloku gazowego 400 MWe Prowadzenie postępowań na wybór Doradcy Technicznego i Generalnego Realizatora Inwestycji 2017 Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Polska
Zaprojektowanie dodatkowych urządzeń elektrycznych dla rozdzielni elektrycznej 6kV Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów; Dokumentacja powykonawcza. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Bilans węzła krystalizacji IOS Inwentaryzacja węzła krystalizacji oraz aktualizacja schematów PID, bilans masowy i cieplny instalacji węzła krystalizacji. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wymiana kolektora pary 9,6 Mpa w elektrociepłowni Projekt Technologiczny, Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, inwentaryzacja rurociągów, dokumentacja dozorowa, Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II Projekt Budowalny Zamienny, wielobranżowy Projekt Wykonawczy w uzgodnionym zakresie, model 3D budynku, aparatów, urządzeń, tras kablowych, opracowanie schematu technologicznego. 2018 Grupa Azoty POLICE Polska