Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Instalacja odsiarczania spalin Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany 2014 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń , koncepcję programowo-przestrzenną , projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja Odsiarczania Spalin w Rybniku Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni Rybnik, nadzór autorski 2007 Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Konstrukcje stalowe kotła wsporcze dla projektu Lozanna, Szwajcaria Projekt Wykonawczy 2004 MOSTOSTAL Puławy S.A. Polska
Instalacja wody zdemineralizowanej dla elektrociepłowni Wydajność - 600 t/d Analiza techniczno-ekonomiczna 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Odgazowanie kondensatu technologicznego Wydajność – 29 t/h kondensatu Projekt Wykonawczy 2000 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Zakładowa kotłownia olejowa – modernizacja Wydajność - 8 MW Medium – para 20 t/h 1,2 MPa Projekt Wykonawczy 1999 Zakłady Farmaceutyczne ICN Polfa Rzeszów Polska
Kotłownia olejowa Terminalu Nawozów Płynnych Wydajność - 1 100 kW Medium – woda 80 °C Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1998 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe Zastępstwo inwestycyjne. Przygotowanie, organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na: Doradcę Technicznego, GRI, Wykonawcę przyłącza gazowego, przyłącza elektro-energetycznego, pomiarów gwarancyjnych. Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej. Pełnienie - przy współudziale doradcy technicznego - nadzoru inwestorskiego w trakcie Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Polska