PROZAP współorganizuje Sympozujum „Granulacja”

PROZAP po raz kolejny uczestniczy w organizacji IX Ogólnopolskiego Sympozjum GRANULACJA – Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji.

Spotkanie odbędzie się w dniach 9 -11 maja 2012 w Nałęczowie i wezmą w nim udział przedstawiciele instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych oraz biur projektowych, zajmujących się rozpowszechnionymi i nowatorskimi procesami granulacji w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie sympozjum: www.granulacja.pl

Aktualności