PROZAP współorganizatorem X Sympozjum „Granulacja”

W dniach 6 – 8 maja  2015 r. w Nałęczowie odbyło się X Ogólnopolskie Sympozjum „Granulacja” – stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji.

PROZAP, wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w Puławach, Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, Politechniką Łódzką – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Komitetem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, był współorganizatorem tego wydarzenia, będącego kolejnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych oraz biur projektowych, zajmujących się rozpowszechnionymi i nowatorskimi procesami granulacji w szerokim ujęciu ich zastosowań.

Oficjalna strona wydarzenia: www.granulacja.pl

Aktualności