PROZAP współorganizatorem i sponsorem Sympozjum „Granulacja” 2018

W dniach 9-11 maja w Nałęczowie, odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Sympozjum GRANULACJA 2018, którego tematyką był stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji. W spotkaniu wzięło niemal 100 przedstawicieli największych producentów nawozów granulowanych, instytutów naukowych i uczelni wyższych oraz firm projektowych i dostawców urządzeń.

Oficjalna strona Sympozjum: www.granulacja.pl

Aktualności