PROZAP podpisuje umowę z ZUT

24 czerwca 2021 w Szczecinie PROZAP Sp. z o.o. oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny podpisały porozumienie o współpracy w sprawie organizacji praktyk studenckich. Adepci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziału Elektrycznego będą mogli odbywać płatne staże w biurze projektowym polickiego oddziału PROZAP na terenie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Ze strony PROZAP Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Arkadiusz Sułek, a ze strony ZUT Rektor, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof.

„Podpisana dziś umowa to ważny element naszej strategii odświeżania i uzupełniania kadr. Chcemy współpracować w celu wychowania przyszłych inżynierów, którzy będą potrafili nie tylko dobrze projektować, ale także rozumieć biznes. Studenci będą mogli znaleźć u nas pracę, która pozwoli im uczyć się projektowania i przekładania zdobytej wiedzy teoretycznej na praktykę w największym zakładzie przemysłowym w regionie,” mówi Arkadiusz Sułek.

„Porozumienie to nie tylko staże. Zawiera ono ustalenia bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania i działalności uczelni, tj. współpracy naukowo-dydaktycznej, badawczej, szkolenia kadr, ale też wykorzystania umiejętności zarówno pracowników spółki PROZAP jak i też wykorzystywania naszej kadry dydaktycznej oraz współpracy w badaniach naukowych, które przyniosą wymierne korzyści obu podmiotom, bo my, jako uczelnia technologiczna, przekładamy nasze badania naukowe na patenty, wzory użytkowe i na nowe technologie,” tłumaczy Rektor Jacek Wróbel.

Zdjęcia: Wojciech Ochrymiuk, Radio Szczecin

Aktualności