PROZAP otrzymuje Honorową Odznakę SITPChem

Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z dnia 20 września 2017 r. firma PROZAP Sp. z o.o. została wyróżniona Honorową Odznaką SITPCHem za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Puławy, współpracę przy organizacji konferencji i sympozjów oraz finansową pomoc w realizowaniu działalności statutowej członków SITPChem

Pracownicy puławskiego biura projektów, a następnie PROZAP Sp. z o.o., są członkami lokalnego koła SITPChem od 1967 r., aktywnie uczestnicząc w jego działalności, np. poprzez współorganizację konferencji i sympozjów (np. Ogólnopolskie Sympozjum „Granulacja”), udział w organach statutowych Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego oraz wspieranie różnorodnych inicjatyw Stowarzyszenia.

O SITPChem

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znaczenie chemii. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego. Stowarzyszenie działa w Warszawie i w 23. Oddziałach SITPChem w całej Polsce.

Aktualności