PROZAP nagrodzony Złotym Medalem Rynku Inwestycji

10 maja 2016 r. w Warszawie, podczas gali towarzyszącej konferencji RISK project 2016, PROZAP został uhonorowany Złotym Medalem magazynu Rynek Inwestycji za udaną transformację biura projektowego w Generalnego Realizatora Inwestycji w przemyśle chemicznym.

Dzisiejszy rynek inwestycji, a z pewnością inwestycji przemysłowych, charakteryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na realizacje w formule „pod klucz”. Inwestorzy w rosnącej liczbie wypadków nie są skłonni lub zdolni samodzielnie koordynować projektowanie, dostawy urządzeń i budowę. Zamiast tego, wolą scedować te zadania na Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI). Ten wyraźnie rysujący się trend był jednym z najważniejszych bodźców do wdrożenia w spółce PROZAP programu transformacji biura projektowego w GRI…

Dokończenie na stronie Str. 46 11. wydania magazynu Rynek Inwestycji. Zapraszamy do lektury.

Aktualności