PROZAP nagrodzony w konkursie Modernizacja Roku 2011
prozap-modernizacja-roku-2011-01Inwestycja Modernizacji Instalacji Mocznika wg. Basic Design Urea Casale w ZA „PUŁAWY” SA, w której PROZAP pełnił rolę prowadzącej jednostki projektowej, zajęła pierwsze miejsce w kategorii Obiekty Przemysłowo-Inżynieryjne w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011″. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 29 sierpnia 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę odebrał Marek Zatorski, Prezes Zarządu PROZAP.
Do tegorocznej, XVI edycji konkursu, którego laur zwany jest w środowisku „Oskarem budownictwa”, zgłoszono 823 inwestycje w piętnastu kategoriach. Organizatorem konkursu są Targi Pomorskie Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawowali m. in. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PROZAP, jako wielobranżowe biuro projektowe, zlokalizowane na terenie Puław, odegrał kluczową rolę w realizacji tego złożonego, wieloetapowego i wielobranżowego projektu. Uczestniczyliśmy w nim od etapu ogólnej koncepcji, poprzez sukcesywne modernizacje poszczególnych linii produkcyjnych mocznika, projektowanie i budowę nowej instalacji hydrolizy i destylacji, integrację z wytwórniami melaminy, aż po połączenie wszystkiego w sprawnie działający system – mówi Marek Zatorski, prezes PROZAP-u.

Zespół projektantów PROZAP-u musiał wykazać się nie lada kunsztem technicznym i organizacyjnym, gdyż prowadzenie prac modernizacyjnych nie mogło zakłócić działania istniejących instalacji. Sukces całego przedsięwzięcia, obejmującego także modernizację instalacji amoniakalnych, osiągnęliśmy dzięki bliskiemu współdziałaniu z inwestorem i dostawcami technologii, takimi jak Urea Casale, czy puławski Instytut Nawozów Sztucznych, oraz wykonawcami. I nagrodę w konkursie „Modernizacja roku 2011″ przyjęliśmy z tym większą satysfakcją, że zakończenie projektu zbiegło się z 40. rocznicą powstania naszego biura. Ten „Oskar budownictwa” trafia więc do firmy z długą tradycją, w której od lat pracują ludzie, dla których projektowanie jest życiową pasją – dodaje prezes Zatorski.

Aktualności