PROZAP na RISK project 2016

PROZAP wziął udział w konferencji naukowo-technicznej RISK project 2016 – Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle, która odbyła się w dniach 10-11 maja w Warszawie. Zgromadziła ona szerokie grono przedstawicieli największych spółek chemicznych, instytutów naukowych, dostawców rozwiązań z dziedziny zarządzania ryzykiem i ubezpieczycieli.

Pierwszą edycję konferencji naukowo-technicznej RISK project 2016 należy uznać za przedsięwzięcie bardzo udane przede wszystkim ze względu na obecność przedstawicieli wszystkich uczestników rynku zarządzania ryzykiem w przemyśle, poczynając więc od samych zakładów produkcyjnych, ubezpieczyciela i brokerów ubezpieczeniowych, poprzez biura projektowe i dostawców urządzeń,  na placówkach naukowych (instytutach i uczelniach wyższych) oraz instytucjach państwowych kończąc.

Tak szerokie spektrum zainteresowanych podmiotów stworzyło niezwykłą okazję do wymiany poglądów, dzięki czemu dyskusje panelowe były nad wyraz ożywione, a sala pełna szczerze zainteresowanych słuchaczy.

Podtytuł konferencji „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle” był jak najbardziej uzasadniony, gdyż oprócz prezentacji dotyczących historycznych wypadków w zakładach przemysłowych i ich wpływu na późniejsze regulacje prawne i wzrost bezpieczeństwa, prezentowano rozwiązania zupełnie nowatorskie, np. systemy predykcji awarii, które pozwalają przewidzieć problem i wyeliminować go, zanim się pojawi.

Prezentacja PROZAP i AppsBow również cieszyła się dużym zainteresowaniem. Demonstrowany był w działaniu interaktywny symulator obsługi instalacji chemicznej, zbudowany na bazie szczegółowego modelu 3D. Dzięki temu rozwiązaniu, obsługa instalacji może w wirtualnym świecie ćwiczyć różne scenariusze awarii i sposoby ich rozwiązywania. Prezentacja prototypu symulatora spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, co daje nadzieję na rychłe wdrożenie.

Więcej na stronie str. 28 11. wydania magazynu Rynek Inwestycji. Zapraszamy do lektury.

Aktualności