PROZAP na konferencji AFA w Tunisie

Firma PROZAP wzięła udział w konferencji i wystawie Arab Fertilizer Association (AFA), której 23 edycja odbyła się w Tunisie, 29.06 – 2.07 2010. Pani Prezes Maria Skorupka przedstawiła prezentację pt. „Smart, Investor Friendly Environmental Care – Ammonia and Urea Processing” (Inteligentne rozwiązania ochrony środowiska w dziedzinie przetwarzania amoniaku i mocznika). Z prezentacją o zaprojektowanym przez PROZAP systemie CLEANING UNIT do redukcji emisji pyłu mocznika i amoniaku z wieży granulacyjnej wystąpił również klient PROZAPu – firma SABIC z Arabii Saudyjskiej.

Tegoroczna, 23 edycja konferencji AFA poświęcona była zagadnieniom z dziedziny zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, pracowników i środowiska naturalnego. Uczestniczyło w niej ponad 200 delegatów z najważniejszych firm produkcyjnych regionu bliskowschodniego i Afryki Północnej, biur projektowych, dostawców technologii i urządzeń dla przemysłu nawozowego.

Stoisko firmy PROZAP cieszyło się dużym zainteresowaniem. Liczną grupę słuchaczy przyciągnęła również firmowa prezentacja, w której PROZAP przedstawił swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności CLEANING UNIT, system do redukcji emisji pyłów i amoniaku z instalacji granulacji mocznika i saletry amonowej, referencyjny projekt wytwórni AdBlue oraz nowatorską technologię odsiarczania spalin z elektrociepłowni.

Wiele ciekawych informacji na temat CLEANING UNIT zostało przedstawionych przez delegata firmy SABIC z Al-Jubail w Arabii Saudyjskiej, gdzie znajduje się zaprojektowana przez PROZAP instalacja do redukcji emisji mocznika i amoniaku z wieży granulacyjnej. Instalacja ta przyczyniła się do zajęcia przez firmę SABIC trzeciego miejsca w konkursie RC Environmental Award 2009.

„Udział w tegorocznej imprezie AFA uważam za udany. Nasza oferta spotkała się z żywym zainteresowaniem. Jesteśmy również dumni z tego, że dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom nasi klienci osiągają swoje cele, z których najważniejszym jest zrównoważony wzrost z równoczesną dbałością o środowisko naturalne,” mówi p. Czesław Kawalec, specjalista PROZAPu w dziedzinie instalacji redukcji emisji z systemów granulacji nawozów.

Aktualności