PROZAP na konferencji AFA w Maroko

Firma PROZAP brała udział w międzynarodowej konferencji poświęconej przemysłowi nawozowemu, organizowanej przez Arab Fertilizer Association, której dwudziesta druga, tegoroczna edycja miała miejsce w Marakeszu, w Maroko od 30.06 do 2.07 2009r.

prozap-afa-marrakech-2009W ramach konferencji, Pani Prezes Maria Skorupka zaprezentowała rozwiązania i osiągnięcia PROZAPu z dziedziny ochrony środowiska, a w szczególności redukcji emisji amoniaku oraz pyłów produktu z wież granulacyjnych i granulatorów mocznika oraz innych nawozów azotowych.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy reprezentujących producentów nawozów sztucznych.

Aktualności