Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu / Dyrektora Zarządzającego PROZAP Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
Członka Zarządu/Dyrektora Zarządzającego PROZAP Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.), na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 Umowy Spółki w zw. z § 5 Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członek Zarządu Spółki / Dyrektor Zarządzający

I. Profil spółki

PROZAP, którego współwłaścicielem jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, posiadające 50-letnie, udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych. PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz”.

II. Kryteria biznesowe:

Zakres zadań:

 1. Odpowiedzialność za zwiększanie skali działalności biznesu spółki.
 2. Nadzorowanie zgodności działalności spółki z regulacjami prawnymi.
 3. Sparametryzowanie i implementacja synergii w ramach połączonych spółek projektowych w Grupie Azoty.
 4. Pozyskiwanie kontraktów poza grupą kapitałową, w tym na rynkach zagranicznych.
 5. Przygotowanie strategii, planu rozwoju procesów i produktów.

Oczekujemy:

 1. Doświadczenia popartego sukcesami w zakresie rozwoju biznesu, pomysłów rozwoju spółki.
 2. Umiejętności tworzenia strategii wspierającej sprzedaż i rozwój.
 3. Profesjonalizmu, rzetelności, entuzjazmu, pomysłowości i energii w działaniu.
 4. Dyspozycyjności i mobilności.
 5. Praktycznej znajomości języka angielskiego lub innego, który będzie przydatny w rozwoju biznesu.
 6. Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Dużą swobodę w zakresie sposobu realizacji ustalonych celów.
 2. Możliwość podjęcia pracy od zaraz.
 3. Kontrakt menadżerski z gwarantowanym wynagrodzeniem oraz bonusem uzależnionym od rozwoju biznesu.
 4. Niezbędne narzędzia pracy.

Pełna informacja o konkursie wraz z warunkami (PDF)

Aktualności